Zowel online als offline in orde zijn met GDPR?

Iets meer dan twee jaar geleden werd de General Data Protection Regulation (de ‘GDPR’) van kracht in alle Europese lidstaten. Dat betekent dat de privacywetgeving vereist dat er bij het verwerken van persoonsgegevens gewerkt wordt met Privacy by Design. U kan dat natuurlijk allemaal zelf doen, maar er schuilen flink wat addertjes onder het gras. Professionele hulp is beslist een aanrader. GDPRbegeleiding.be heeft het allemaal in huis, van online tot en met wetgeving.

Privacybescherming

Sinds de GDPR van kracht werd, is het standaard dat ondernemingen, vrije beroepers en verenigingen ervoor moeten zorgen dat persoonsgegevens verwerkt worden met het hoogste niveau van privacybescherming zodat deze niet toegankelijk zijn voor een onbeperkt aantal personen. De wetgeving zet zich ook door naar het online gebeuren. Door ‘design’ of ontwerp is dat onmiddellijk zichtbaar

Data Protection Officer

GDPRbegeleiding.be creëert webapplicaties die 100% GDPRproof zijn door ontwerp. Voor online en privacy, alles kan bij één aanbieder. Als associatie van erkende DPO’s of Data Protection Officers begeleidt GDPRbegeleiding.be organisaties op het gebied van databescherming, van IT tot wetgeving. Zij helpen ook bij het opstellen van een GDPR-handboek, het monitoren van deze gegevens en bij de bewustmaking bij uw personeel, onderaannemers of andere verwerkers van de persoonsgegevens die u in uw organisatie heeft

Test gratis en ontvang de GDPR-score

Om GDPR compliant te zijn, moeten organisaties intern gebruik maken van verschillende zaken om de gegevens van natuurlijke personen te beschermen en zich tevens extra beschermen tegen hacking, diefstal en misbruik. De vraag rijst onvermijdelijk of uw onderneming of vereniging wel GDPR-proof is? Dat is immers een noodzaak, want de wetgever controleert op verschillende manieren en kan bij privacy-problemen serieuze boetes opleggen. Om te weten of uw organisatie de regels van de GDPR reeds goed heeft opgevolgd of dat er nog moet geschroefd worden aan bepaalde zaken, kan er via de website van www.gdprbegeleiding.be een check uitgevoerd worden. Helemaal gratis en in alle discretie. De score die wordt behaald is enkel toegankelijk voor uw organisatie en wordt niet doorgegeven aan andere instanties. Het is een nulmeting voor uw bedrijf, een start om te weten waar er nog werk aan de winkel is.

een GDPR-Dossier online aanvragen?

De volledige GDPR-materie is echter vrij onbekend bij de meeste organisaties. Daarom biedt GDPRbegeleiding.be de mogelijkheid om je GDPR-dossier online op te starten. Via de knop op de website kan een gratis prijsberekening worden opgemaakt. Met enkele eenvoudige stappen ontvangt men onmiddellijk een berekening van de kosten voor het begeleiden van het GDPR-Traject

ontzorgen

In tijden van “het nieuwe normaal” is het aangeraden om zo veel mogelijk te telewerken. GDPRbegeleiding.be maakt uw dossier online op, volgt alles op en heeft remote contact met de contactpersonen of neemt het scherm van de klant over. GDPRbegeleiding.be is vanaf de opmaak van het GDPR-Dossier de contactpersoon met de overheid en ontzorgt hier de klant van ongewenste controles en moeilijke vragen ivm de privacywetgeving.

iso 27001

Persoonsgegevens kunnen zowel intern als extern in gevaar worden gebracht. Een menselijke fout door één van uw werknemers of een aanval die van buitenaf komt, een probleem kan zich snel stellen. Een audit volgens de ISO 27001 norm, die dus ook online kan worden uitgevoerd, brengt de risico’s in kaart voor de onderneming. Vanaf deze audit kan er een plan uitgewerkt worden voor een sluitend informatiebeleidssysteem

DPO als service

Organisaties die verplicht een Data Protection Officer (DPO) dienen aan te stellen, kunnen daarvoor terecht bij de gecertificeerde DPO’s van GDPRbegeleiding.be. Als de verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen kan er geopteerd worden voor een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Dat is een handig instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Dat kan niet alleen voor grote organisaties, maar evenzeer bij individuele aanbieders zoals een zorgverlener.

Maatwerk, bedrijfsautomatisatie en applicaties: GDPRbegeleiding.be staat klaar voor u en uw organisatie