Welke zijn de gdpr verplichtingen

Waar moet u rekening mee houden in de GDPR ?

De verwerkingsverantwoordelijke binnen de onderneming stelt een verwerkingsregister op waar de volgende verwerkingen worden in opgenomen. De verwerkingsactiviteit en een omschrijving van het doel. De categorieën van betrokkenen en deze van persoonsgegevens die bewaard worden en hoe lang. De wettelijke basis voor de verwerking zoals toestemming of contractuele overeenkomst… en indien het gevoelige gegevens betreft kan artikel 10 ingeroepen worden en er wordt aangeduid of er technische en organisatorische maatregelen genomen werden. Er zijn nog tal van verplichtingen om een organisatie GDPR compliant te krijgen. Voor vragen kan u mij steeds contacteren!


Ref: GDPR Overw 82 + Art 30:

Om de naleving van deze verordening aan te kunnen tonen, dient de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker een register bij te houden van verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden. Elke verwerkingsverantwoordelijke en elke verwerker dient ertoe te worden verplicht medewerking te verlenen aan de toezichthoudende autoriteit en dit register desgevraagd te verstrekken met het oog op het gebruik daarvan voor het toezicht op de verwerkingsactiviteiten.


Wie mag het raadplegen ?

Het register is in de eerste plaats een intern instrument als hulp voor de VV en verwerker om zich in regel te stellen met de GDPR. Het register is ook bedoeld als informatiebron voor de privacycommissie die als
toezichthoudende overheid controles kan uitvoeren op de naleving van de GDPR. Je moet het register kunnen voorleggen en ter beschikking stellen wanneer de commissie erom verzoekt. Dit register is NIET bestemd voor het publiek of voor de betrokkenen van wie je organisatie de persoonsgegevens verwerkt. Het kan echter zowel van nut zijn voor de verwerkingsverantwoordelijke als voor de FG wanneer zij bevraagd worden door betrokken personen in het kader van de uitoefening van zijn rechten.

IretoGDPRBEGELEIDINGhashtag#verwerkerhashtag#verantwoordelijkehashtag#doelhashtag#categoriehashtag#persoonsgegevenshashtag#rechtenhashtag#toestemminghashtag#AVGhashtag#website #gdpr #GDPR #general data protection regulation

Delen:

Meer berichten

Onzichtbare Bedreiging Voor Privacy

Onzichtbare Bedreiging Voor Privacy

Inleiding Bedrijven gebruiken persoonlijke gegevens om hun marketingcampagnes te optimaliseren, nauwkeurige analyses uit te voeren en hun bedrijfsstrategieën te verbeteren. Maar terwijl

cyber security tips

10 Cyber Security Tips voor KMO’s

Cyberbeveiliging is van cruciaal belang voor KMO’s. Een cyberaanval kan ernstige gevolgen hebben, van dataverlies tot financiële schade en reputatieschade. Hier zijn

iso27001

ISO27001 Eenvoudig Uitgelegd

Het ABC van ISO 27001: Een Gids voor Informatiebeveiliging ISO 27001, een internationale norm voor informatiebeveiliging, is een leidraad die organisaties helpt

DORA

Hoe te voldoen aan DORA vereisten

Inleiding: In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is cybersecurity een prioriteit geworden voor organisaties van elke omvang en in elke

Partners

©DPO Associates Alle rechten voorbehouden. Privacy verklaringCookie verklaring | Algemene voorwaarden