Tevredenheidsenquete

1. Wat vond u over het geheel genomen van de kwaliteit van de cursusleider? *

2. Hoe duidelijk waren de doelen van de cursus? *

3. Hoe goed was deze cursus georganiseerd? *

4. Hoe goed was de cursusleider bekend met het cursusmateriaal? *

5. Hoe duidelijk was de uitleg van de cursusleider? *

6. Hoe tevreden bent u over het tempo van de cursus? *

7. In welke mate stimuleerde de cursusleider kritisch denken? *

8. Hoe nuttig was de inhoud van de cursus? *

9. In hoeverre klopte de informatie over het niveau van de cursus? *

10. Hoe goed bereikbaar was de cursusleider buiten de cursus om? *

Zijn er nog enkele opmerkingen?

Voornaam *

Achternaam *

Email *

Ik geef Gdprbegeleiding de toestemming om mijn gegevens te verwerken. *

Created with Perfect Survey