Privacyverklaring

Een privacyverklaring wordt meestal gezien als een verklaring op de website van uw onderneming of organisatie, maar deze moet ook verschijnen op andere plaatsen zoals bij het arbeidsreglement, in de wachtzaal, de receptie, het ledenblad,…

Wat staat er in de privacyverklaring?

De zaken die in een privacyverklaring staan zijn o.a.;

  • Welke gegevens er worden verwerkt samen met de categorie van de betrokkenen
  • Vanwaar de organisatie de persoonsgegevens haalt of krijgt
  • Het doel van de verwerking van deze gegevens
  • Wie in de organisatie deze gegevens verwerkt en wie ze verder krijgt
  • Hoe lang deze bewaard worden
  • Hoe de technische en organisatorische maatregelen werden genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens
  • Hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen
  • Waar je klachten kan indienen, …

De privacyverklaring moet duidelijk en in eenvoudige taal schriftelijk worden vastgelegd.

Een privacyverklaring is het middel om aan te tonen dat uw organisatie of onderneming voldoet aan de verplichtingen van de GDPR/AVG.

Ook kleinere organisaties of ondernemingen verwerken persoonsgegevens. Vanaf het ogenblik dat er klanten zijn, worden mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens uitgewisseld. Dit noemt men persoonsgegevens.

Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen? Gebruik dit formulier!