Gdpr voor kmo’s

Voor alle KMO’s werden er regels vastgelegd betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.

Door de opkomst van het internet, nu reeds 20 jaar kan men als het ware een virtuele kopie van een natuurlijke persoon maken door de informatie die wij heden dage online kunnen vinden.

Het zijn niet alleen de foto’s op sociale media kanalen, maar ook online betalingsgegevens, uitgelichte hobby’s, vrienden van personen en nog veel meer.

Daar een KMO niet altijd de tijd en de kennis kan hebben van deze nieuwe privacywetgeving begeleiden wij als DPO of privacy experts, jullie onderneming of organisatie zo ver mogelijk naar de 100% compliancy.

Wat wij voor je doen:  

  • Een eerste intakegesprek waarbij wij vastleggen wat uw onderneming of organisatie als doel heeft.
  • Na inventarisatie gaan wij van start met de opmaak van het verwerkingsregister en bepalen wat er voor uw onderneming toepasselijk is in de GDPR wetgeving..
  • Een IT-audit volgens de ISO27001 normen (beveiliging & databeheer).
m-assistance
  • Het onderzoeken van uw website en verlenen van advies inzake veilige verbindingen, juiste privacyverklaring, disclaimer en een perfect Cookiebeleid volgens “Privacy by Design”.
  • Oplijsten van verwerkers en het opstellen van de verwerkersovereenkomsten
  • Communicatie met verwerkers, opleiding en bewustmaking van medewerkers
  • Opvolging van het dossier en advies geven inzake nog uit te voeren acties voor je onderneming
  • Wij blijven het aanspreekpunt voor u in geval van alle vragen om trend deze wetgeving, steeds per mail. Wij beantwoorden u, de verwerkers of de autoriteit binnen de 24 uur.

Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen? Gebruik dit formulier!