GDPR-quiz

Welkom op de GDPR-quiz .

Naam
Email
Bedrijf

1. Welke gegevens vallen onder persoonsgegevens in het kader van de GDPR?

2. Welke gegevens vallen onder “Bijzondere persoonsgegevens”?

3. Wat betekenen AVG en GDPR?

4. Als je telefoon krijgt van de politie met vragen over een persoon die eigenaar is van een getakeld voertuig?

5. Ik mag het dossier inzien van gerechtelijk getakelde wagens?

6. Je vindt in de opslagplaats een papier met gerechtelijke gegevens van een klant, wat doe je indien je correct handelt volgens GDPR?

7. Een datalek moet aan de Gegevensbeschermingsautoriteit gemeld worden binnen:

8. Waarvoor staat DPO?

9. Hoeveel fouten zijn er tegen GDPR in onderstaande foto 

10. Je begeleidt een klant die zijn wagen komt afhalen die een akkoord op papier bijheeft van de politie. Mag je de wagen dan zo meegeven?

11. Moet je je toestemming geven opdat we je naam op sociale media mogen vermelden als winnaar van deze quiz?

12. Ben je als werknemer verantwoordelijk voor de informatie die je bezit voor de uitvoering van je taken?

13. Wat is een “Datalek”?

14. Ik ben in het bezit van een USB-Stick die foto’s bevat van een zwaar ongeval. Mijn werk zit er net op. Mag ik de stick mee naar huis nemen?

15. Ik kom binnen op kantoor als het net pauze is. Ik wil enkele documenten van auto’s en eigenaars binnen leveren. Wat moet ik dan doen?

16. Mijn werkopdracht voor morgen krijg ik via mail. De volgende ochtend meld ik me ziek. Mijn collega springt voor me in en vraagt me naar de opdracht.

17. Tijdens een takeling verlies ik mijn GSM. Op mijn GSM staan verschillende telefoonnummers van de lokale politie en andere takeldiensten waarmee wij veel werken. Wat doe ik dan?

18. Ik bevind me bij een ongeval waarbij één van de bestuurders in dronken toestand is. In het geniep neem ik een stuk van zijn geroep en getier op. Ik zet het op facebook zodat mijn familie en vrienden zien wat ik allemaal meemaak tijdens mijn werk, haha…

19. Ik moet een auto gaan halen in opdracht van een andere takeldienst. Wie is nu verantwoordelijk voor de “persoonsgegevens”?

20. Ik leid een nieuwe chauffeur op en geef hem mijn code van de toegangspoort. Kan ik zomaar mijn code doorgeven?

GDPR

Read more