Privacy consulting

Privacy consulting gegeven door Gdprbegeleiding

Privacy Consulting

Vanuit onze expertise in diverse vak gebieden (IT security, wetgeving en databeheer) werd er samen met 3 partijen een gepersonaliseerd traject uitgewerkt waarmee we ondernemingen begeleiden in de juiste richting van GDPR-Compliancy.

Deze begeleiding kent een traject van 3 tot 6 weken en wordt jaarlijks opgevolgd. Informatie “leeft” waardoor een jaarlijkse controle en/of aanpassing een must wordt.

De persoonsgegevens die wij na een audit aantreffen in uw interne en externe datastromen (personeelsbestand, IT, marketing en eventuele partners) worden kritisch bekeken. Indien nodig grondig herzien en volgens de nieuwe privacy normen geoptimaliseerd. Verder wordt ook gekeken naar afgesloten contracten (personeel,klanten,leveranciers,onderaannemers) en worden de registers opgesteld voor het bepalen van de grondslag en de toelaatbaarheid voor het verkrijgen,verwerken en bijhouden van deze gegevens.

01.

Assessment

Stap 1: analyse van de huidige situatie van uw bedrijf. Enkele punten die wij aanhalen.

 

02.

Design

Stap 2: Het ontwikkelen van een privacy plan

 

03.

Implementatie

Stap3 : Uitrollen binnen de organisatie.

 

04.

Controle

Na het maken van het GDPR handboek volgt een regelmatige opvolging ( 2/6/8/12 weken)