GDPRbegeleiding als uw externe DPO

GDPRbegeleiding als uw externe DPO

Wat is een DPO?

DPO of wel Data Protection Officer genoemd is een nieuw “beroep” dat ontstaan is door gevolg van de nieuwe GDPR-wetgeving. Bedrijven zullen hierdoor beroep doen op een DPO om zicht te beschermen en zicht te houden aan deze nieuwe regelgeving.

Uw externe DPO

De taken van de DPO zijn zeer uitlopend. Eerst zal de DPO controleren of het bedrijf de GDPR naleeft, evenals de nationale privacywetgeving.

Daarnaast zal de DPO de verantwoordelijke moeten bijstaan bij het uitvoeren van een Privacy Impact Assesssment (PIA).

De DPO zal betrokken worden bij het opslaan van de gegevens in het register van de verwerkingsactiviteiten, waarbij de DPO een adviserende rol zal spelen. De DPO kan ook uitdrukkelijk de opdracht krijgen om dit register in te vullen en bij te houden.

Tenslotte is de DPO ertoe verplicht om samen te werken met de toezichthoudende autoriteiten, waarbij hij of zij dienst doet als contactpunt.

Verantwoordelijkheden van een Data Protection Officer
Door de nieuwe gdpr wetgeving ( wet van bescherming van persoongegevens) zijn bedrijven verplicht een data protection officer oftewel dpo aan te stellen. Wat moet een dpo doen?

• De dpo is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.
• De dpo als adviseur van uw onderneming. Hij zorgt dat uw onderneming voldoet aan de GDPR-eiden.
• …

De DPO als adviseur en toezichthouder in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens.

Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen? Gebruik dit formulier!