Gdpr voor marketeers

Marketeers en GDPR

Niet enkel marketeers, maar alle ondernemingen en organisaties zijn gebonden aan de opslagbeperking van persoonsgegevens.

Deze gegevens mogen niet langer verwerkt worden dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden van verwerking. Zo moeten databases goed beheerd worden en moeten gegevens snel kunnen geïdentificeerd worden, achterhaald zijn of zelfs niet meer mogen verwerkt worden.

In Denemarken werd een “Marketingbedrijf” beboet voor meer dan € 200K omdat deze gegevens van bijna 400.000 klanten niet tijdig verwijderde.

De fout werd opgelopen omdat verschillende klanten met verouderde software werkten, waardoor de gegevens van betrokkenen van deze klanten niet werden voorzien van een wettelijke bewaringstermijn.

Gevoelige gegevens

Gevoelige gegevens zouden moeten gescheiden worden van de normale en identificeerbare persoonsgegevens waardoor er technische en organisatorische maatregelen genomen kunnen worden. Op die manier kan er ook bepaald worden op welke rechtsgrond de verwerking betrekking heeft. Hier meer bepaald artikel 9 van de GDPR of AVG.

Uitoefening van uw rechten

Indien nodig kunnen de databases met klanten of andere betrokkenen gescheiden worden met nieuwe leads en kan er een plan opgezet worden voor het geven of intrekken van toestemming, of om het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Rechtsgrond voor verwerkingen

Er kunnen geen persoonsgegevens verwerkt worden zonder een rechtsgrond. In de GDPR wetgeving of AVG zijn er 6 rechtsgronden die u toelaten om persoonsgegevens te kunnen en mogen verwerken.

Om de juiste uitoefening van de rechten van betrokkenen te waarborgen heeft de rechtsgrond gevolgen voor de rechten van de betrokkenen zodat zij goed kunnen geïnformeerd worden.

Als algemene regel geldt dat prospectie in elektronische vorm de toestemming van de betrokkene vraagt en als uitzondering en zeker onder bepaalde voorwaarden een soft op-in vereist dewelke een toepassing is van het “gerechtvaardigd belang.”

DPO Hasselt
Danny Baerts
DPO - Consulent

Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen? Gebruik dit formulier!