GDPR Online Raadplegen

GDPR Online Raadplegen

 

Het Coronavirus is uiteraard het belangrijkste waar wij vandaag mee te maken hebben, maar de privacy van onze persoonsgegevens moet blijven gerespecteerd worden.

Zo zou de massale tracking van bewegingen en contacten van mensen met behulp van locatiegegevens van de smartphone een duidelijke overtreding zijn. Om de bewegingen van mensen die zijn blootgesteld aan het Coronavirus te reconstrueren, ondersteunen technofielen het gebruik van deze gegevens.

Deze techniek die in China wordt gebruikt heeft geen plaats in een Westerse democratie en zo stelt de wet dat de gegevens van mensen van hun zelf komt en als iemand deze gegevens wilt verwerken, hiervoor de toestemming moet krijgen.

 

Wat kunnen werkgevers doen?

De werkgevers kunnen actie ondernemen om zowel het risico op infecties als schendingen van de privacy te minimaliseren. Zo kunnen ze te weten komen of er een personeelslid zich onlangs bewoog in een regio waar er veel bevestigde gevallen zijn.

Onder de artikelen 6 en 9 van de AVG of GDPR, kunnen wij leren over de gezondheid en veiligheid op de werkplaats en of er preventieve arbeidsgeneeskunde is om ernstige gezondheidsbedreigingen te detecteren.

Wat kunnen de werkgevers best niet doen?

Zo kan de werkgever niet eisen dat de werknemers verplicht hun lichaamstemperatuur moeten meten en zelfs een verplichte medische vragenlijst moeten invullen.

 

Kan de AVG-regelwetgeving opgeheven worden door een nationale regering?

Het land dat het hardst getroffen wordt in Europa is Italië en hier heeft de nationale regering een noodwetgeving aangenomen waarbij iedereen die in een risicogebied verbleef de autoriteiten rechtstreeks of via hun arts op de hoogte moet stellen.

Ook Duitsland heeft de wetgeving uitgebreid die het mogelijk maakt om de specifieke verwerking van persoonsgegevens te kunnen verwerken in het geval van een epidemie of natuurrampen.

 

Tracking met smartphones en de regels van de AVG / GDPR?

Als wij de wet bij regel willen volgen, dan zal degene die de tracking gebruikt, de toestemming moeten hebben van degene die gevolgd wordt. Daarbij zouden alle trackingsystemen moeten voldoen aan een minimumvereiste om het niveau van beveiliging van persoonsgegevens te kunnen garanderen.

 

 

Wat doen landen buiten de EER?

China heeft een verplicht verkeerslichtsysteem geïntroduceerd dat smartphone-software gebruikt om te bepalen of en hoe mensen bewegen. Zo mogen personen die bepaalde een beoordeling krijgen, 14 of 7 dagen geen openbare plaatsen bezoeken of reizen.

In Taiwan is men verplicht om bij aankomst Jamanetwork te downloaden zodat er een vragenlijst kan ingevuld worden waarbij ook vermelding van de laatste reizen en landen die de betrokkene bezocht.

 

Raadpleeg onze diensten voor een Online GDPR-dossier. www.GDPRbegeleiding.be helpt u met het auditeren van uw onderneming en kan van op afstand uw IT-infrastructuur in kaart brengen, de bedrijfsprocessen onder de loep nemen en de adviezen uitbrengen om uw organisatie te begeleiden naar 100% compliancy.

DPO Hasselt
Danny Baerts
DPO - Consulent

Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen? Gebruik dit formulier!