GDPR in de zorgsector

gdpr in de zorgsector

Elke onderneming houdt heel wat gegevens bij of het nu gaat om eenmanszaken , multinationals of zorgberoepen, zoals artsen en verpleegkundigen. De zorgberoepen zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim. Zo kunnen zij geen gegevens van hun patiënten doorgeven. De patiënten moeten in volle openheid kunnen spreken met hun arts / psycholoog. Het wordt beschouwd als een essentiële waarde in de gezondheidszorg.


Aangezien dus de zorgsector informatie verwerkt is het belangrijk om uw register op te stellen. Het register is een puur intern document dat informatie geeft op welke manier u persoonsgegevens verwerkt. Het is dus zeker belangrijk om uw register up-to-date te houden. Data leven zoals ze zeggen , er is daarbij nood aan informatisering in de zorgsectoren. Zo kunnen de gegevens van de patiënten goed worden verwerkt.

De GDPR gaat dus ook van kracht voor de zorgsector.

Welke gegevens verwerken ze in de zorgsector ?

De bijzondere persoonsgegevens of gevoelige persoonsgegevens. Sommige gegevens zijn zo delicaat dat ze alleen in zeer specifieke gevallen mogen verwerkt worden.

Wat zijn gevoelige gegevens en hoe zit het met het gebruik ervan?

Er zijn gewone persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens. De ene zijn gevoeliger van aard dan de andere. Als we spreken over gevoelige gegevens dan hebben we het over gegevens over ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen.

Niet iedereen mag deze gegevens verzamelen , een dokter in de zorgsector mag dus wel gegevens omtrent de gezondheid verzamelen en verwerken.

Omdat ze met gevoelige gegevens omgaan zou je dus extra maatregelen moeten treffen omtrent de GDPR. Er moet extra aandacht geschonken worden aan het beveiligen van persoonsgegevens. De zorgsector zou dus normaliter een DPIA moeten laten uitvoeren. De gdpr in de zorgsector is dus verplicht!

Meer informatie over de DPIA kan u vinden -> Wat is een DPIA

U kan ook altijd een consulent raadplegen -> Raadpleeg een consulent