Data Protection Officer – DPO Limburg

Wat u moet weten over de functionaris voor gegevensbescherming

De rol van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO Limburg) is ervoor te zorgen dat haar organisatie de persoonlijke gegevens van haar personeel, klanten, providers of andere personen (ook wel betrokkenen genoemd ) verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming. In de EU-instellingen en -organen verplicht de toepasselijke verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2018/1725) hen elk een DPO aan te wijzen. Verordening (EU) 2016/679 , die sommige organisaties in EU-landen verplicht om een ​​DPO te benoemen, is van toepassing vanaf 25 mei 2018.


Benoeming van een DPO in Limburg

De aanstelling van een Data Protection Officer moet uiteraard gebaseerd zijn op haar persoonlijke en professionele kwaliteiten, maar bijzondere aandacht moet worden besteed aan haar deskundige kennis van gegevensbescherming. Een goed begrip van de manier waarop de organisatie werkt, wordt ook aanbevolen.


Positie van de DPO in het organigram

De Data Protection Officer is een integraal onderdeel van de organisatie, waardoor ze ideaal geplaatst is om naleving te garanderen. Niettemin moet de DPO haar taken onafhankelijk kunnen uitvoeren. In de EU-instellingen en -organen zijn er een aantal garanties die deze onafhankelijkheid garanderen:

 1. De regels voor EU-instellingen en -organen bepalen dat de Data Protection Officer geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van haar taken;
 2. Er mag geen sprake zijn van een belangenconflict tussen de plichten van het individu als DPO en eventuele andere plichten. Om conflicten te voorkomen, wordt aanbevolen dat:
  • een DPO mag niet ook een verwerkingsverantwoordelijke zijn van verwerkingsactiviteiten (bijvoorbeeld als zij hoofd personeelszaken is)
  • de DPO mag geen werknemer zijn met een contract voor korte of bepaalde tijd
  • een DPO mag niet rapporteren aan een directe leidinggevende (in plaats van het topmanagement)
  • een DPO moet verantwoordelijk zijn voor het beheer van haar eigen budget.
 3. De organisatie moet personeel en middelen bieden om de DPO te ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken. In dit verband kunnen DPO’s in EU-instellingen en -organen door een assistent of adjunct-DPO worden gedetacheerd en kunnen zij in elk deel van de organisatie een beroep doen op gegevensbeschermingscoördinatoren (DPC’s). Toegang tot bronnen omvat ook trainingsfaciliteiten.
 4. De DPO moet de bevoegdheid hebben om te onderzoeken. In EU-instellingen en -organen hebben DPO’s bijvoorbeeld onmiddellijk toegang tot alle persoonlijke gegevens en gegevensverwerkingsactiviteiten; de leidinggevenden moeten ook informatie verstrekken als antwoord op haar vragen.
 5. Een minimale benoemingstermijn en strikte ontslagvoorwaarden moeten door de organisatie worden vastgelegd voor een DPO-functie. In de EU-instellingen en -organen wordt de DPO benoemd voor een periode tussen 2 en 5 jaar, kan deze worden herbenoemd voor maximaal 10 jaar en kan deze alleen worden ontslagen met instemming van de EDPS.

Taken van de DPO Limburg

De DPO Hasselt moet ervoor zorgen dat de gegevensbeschermingsregels worden nageleefd in samenwerking met de gegevensbeschermingsautoriteit. In de EU-instelling en -organen moet de Data Protection Officer Limburg :

 • Zorg ervoor dat de controllers en de betrokkenen worden geïnformeerd over hun rechten inzake gegevensbescherming, verplichtingen en verantwoordelijkheden en heft voorlichting over hen;
 • Geef advies en aanbevelingen aan de instelling over de interpretatie of toepassing van de gegevensbeschermingsregels;
 • Maak een register op van verwerkingen binnen de instelling;
 • Garandeer de naleving van gegevensbescherming binnen haar instelling en help deze om in dit opzicht verantwoording af te leggen.
 • Behandelen van vragen of klachten op verzoek van de instelling, de controller, andere persoon of personen, of op eigen initiatief;
 • Wijs de instelling op het niet naleven van de toepasselijke regels voor gegevensbescherming.

Een aanpak bij de implementatie van de GDPR-compliancy is belangrijk. Indien niet goed aangepakt, kan dit leiden tot grote boetes. Laat Gdprbegeleiding je helpen met dit probleem. Consulteer een van onze DPO’s