GDPR-Boete van €1500,00 voor “particulieren”

Dat bedrijven een GDPR-boete kunnen krijgen is geen nieuws meer, maar voor het eerste heeft de Belgische GBA een boete van € 1500 opgelegd aan een koppel voor het verkeerd gebruiken van een bewakingscamera.

Het koppel kreeg deze boete voor het filmen van de openbare weg en van een privé-eigendom. Daarenboven hebben ze die beelden dan ook nog eens gedeeld met een derde partij.
Wees bewust dat een afbeelding of een opname van een persoon, gezien wordt als een persoonsgegeven.

Om de verwerking van persoonsgegevens te kunnen doen, moet er een wettelijke basis zijn en kan je niet zomaar filmen waar je zin in hebt.

Voor advies bij het installeren van een camera kan je ook terecht bij onze DPO’s of contacteer ons via deze weg.

Kent u de grondslagen voor een wettelijke verwerking?

#ireto #privacybydesign

Read more

Zowel online als offline in orde zijn met GDPR?

Iets meer dan twee jaar geleden werd de General Data Protection Regulation (de ‘GDPR’) van kracht in alle Europese lidstaten. Dat betekent dat de privacywetgeving vereist dat er bij het verwerken van persoonsgegevens gewerkt wordt met Privacy by Design. U kan dat natuurlijk allemaal zelf doen, maar er schuilen flink wat addertjes onder het gras. Professionele hulp is beslist een aanrader. GDPRbegeleiding.be heeft het allemaal in huis, van online tot en met wetgeving.

Read more

𝐇𝐲𝐩𝐞𝐫𝐢𝐧𝐟𝐥𝐚𝐭𝐢𝐞 én 𝐆𝐃𝐏𝐑 als 𝐌𝐄𝐋𝐊𝐊𝐎𝐄 voor de 𝐬𝐭𝐚𝐚𝐭𝐬𝐬𝐜𝐡𝐮𝐥𝐝

Dat de Belgische overheidsschuld fors zal blijven toenemen in 2020 is een vaststaand feit en zeer waarschijnlijk bestaat het risico dat die toename permanent zal zijn. Premies en steunmaatregelen in overvloed, maar de schatkist moet wel gevuld worden.

Algemeen bestaat tegenwoordig de brutaliteit van het belasten van een vergezochte interpretatie van de wetgeving die in sommige gevallen zelfs indruist tegen de inhoud van de wet en het fatsoen van de belastingambtenaar maakt plaats voor nultolerantie en de inning van boetes en belastingverhogingen.

Bewapen uw organisatie met de #gratis#onlinegdpr check van GDPRBEGELEIDING

De Graef Linsen en CoEddie RouflartUNIZOUNIZO LimburgDigital Trust CenterBelgische ondernemersMediahuis nvMediahuis Limburg, BELGAMEDIA #dpia#privacy#cookies#dpia#privacy#cookies#gdprcompliant

Read more

Belgisch bedrijf krijgt boete! Aanstellen dpo

gdpr online

Belgisch bedrijf krijgt boete van € 50.000.- voor het benoemen van een DPO die in het bedrijf een juridische functie heeft op grond van “belangenconflict.”

Het leek logisch dat veel bedrijven de rol van de DPO overlieten aan het hoofd van de juridische dienst binnen het bedrijf. Deze motivatie groeide ook omdat deze functie in de meeste EU-lidstaten nog niet bestond waardoor er een grote vraag ontstond naar mensen die het juiste profiel hadden.

Volgens Art. 38.6 van de GDPR wordt thans gestipuleerd dat organisaties een DPO mogen aanstellen die andere taken en plichten binnen de onderneming vervult.

Hoewel dat de Groep van artikel 29 erkende dat deze beoordeling verschilt van onderneming, werden functies zoals zaakvoerder, marketingmanager, HR-manager of IT-manager reeds gezien als posities die conflicten met zich kunnen meebrengen.

1000-den bedrijven kozen dus er dus voor om hun hoofd compliance of deze van de juridische dienst te benoemen als DPO!

Vermits deze “professionelen” veel affiniteit hebben met wettelijke naleving en hoe deze in de praktijk te brengen én omdat ze niet betrokken zijn bij besluitvorming voor belangrijke gegevensverwerkingen zoals HR-gegevens, klantgegevens, patiëntgegevens, …, leek dit logisch.

De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit ziet dit dus anders waardoor al deze organisaties het risico lopen op boetes.

De DPO online

Het besluit van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit schept een precedent, alhoewel deze nog steeds vatbaar is voor beroep. De vaststelling van een solide procedure die u in staat stelt om te gaan met belangenconflicten vereist dat uw DPO ook werkelijk aan de wettelijke eisen voldoet én onafhankelijk kan optreden t.o.v. de conflicterende DPO.

Voor online GDPR advies, contacteer hier een DPO.

Read more

Werkgevers kunnen online GDPR raadplegen.

Werkgevers kunnen online GDPR raadplegen.

Werkgevers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat de werkomgeving tijdens deze coronacrisis een beveiligde omgeving is. Er zijn verschillende werkgevers die daardoor bvb de temperatuur willen meten van hun werknemers, maar mag dit wel?

Verwerking van medische gegevens zijn “bijzondere persoonsgegevens”!

 • Het is aan de werkgever niet toegestaan om medische gegevens van het personeel te verwerken en bijgevolg mag de werkgever zelfs niet vragen naar de gezondheid van het personeel of een controletest afnemen.
 • In de privacywet is het zo geregeld dat zelfs de reden van afwezigheid door een ziekte niet mag bijgehouden worden.
 • Een bedrijfsarts daarentegen heeft wel de bevoegdheid om een test af te nemen, maar als de werkgever opmerkt dat nu tijdens de coronacrisis een personeelslid tekenen van verkoudheid toont, mag desbetreffende persoon naar huis gestuurd worden.
 • Om te weten wat wel en niet mag, contacteer onze consultants.

Online GDPR begeleiding

Wij willen allemaal terug naar de werkvloer en de coronacrisis achter ons laten waardoor verschillende ondernemingen middelen willen inzetten om zowel werknemers, bezoekers of vrachtwagenchauffeurs te kunnen controleren, zelfs met thermische camera’s.

Bedrijven die dit toepassen gaan in overtreding en mocht de werkgever denken dat ze dit kunnen doen na het ondertekenen van een toestemmingsverklaring, zijn ze nog steeds in overtreding.

Dit komt doordat de werknemer een ondergeschikte functie heeft en niet kan beschouwd worden als gelijke. Hierdoor kan een werknemer zich onder druk gezet voelen en is een werkgever ook geen dokter.

De chauffeur die in opdracht van een leverancier goederen komt leveren mag niet getest worden omdat hier ook geen sprake van gelijkwaardigheid is.

Wilt u meer weten over online GDPR implementatie, vraag dan hier uw online dossier aan.

Wat mag de werkgever dan wel doen?

Je mag als werkgever wel enkele vragen stellen aan de zieke werknemer zoals de periode dat hij/zij denkt afwezig te zullen zijn en mogen de zakelijke e-mails wel gecheckt worden.

Mocht het zijn dat er tussen de e-mails, persoonlijke berichtgeving zit, dan mag u dat als werkgever niet lezen (verwerken) en als er geen duidelijk verschil is tussen zakelijke- en persoonlijke e-mails, moet de werkgever uiterst voorzichtig zijn.

 • Je kan als werkgever een dienstverleningsovereenkomst afsluiten met een bedrijf om de gegevens uit wearables, zoals over iemands fitheid, gewicht, bewegingspatroon of stressgevoeligheid, te laten analyseren en voor de werknemers inzichtelijk te maken.
 • Mocht de bedrijfsarts medische dossiers verwerken van werknemers in een extern systeem, dus een systeem dat door een externe partij wordt beheerd, dan moet er een verwerkersovereenkomst worden afgesloten met de beheerder van dat systeem. Hier volgen wij de regels die beschreven staan in art. 28, lid 3 van de GDPR.

Opmerking

De zieke werknemer heeft recht op privacy. Het is daarom niet wettelijk toegestaan dat werknemers vragen mogen stellen over de aard en de oorzaak van de ziekte.

Enkel een bedrijfsarts mag medische gegevens verwerken.

Read more

Wat is een DPIA, wanneer is een DPIA verplicht?

wat is een dpia

Een DPIA kan je laten uitvoeren om de privacyrisico’s van de gegevens verwerking in kaart te brengen en om vervolgens maartegelen te nemen om de risico’s te verkleinen.

Read more

Wat is een datalek?

Read more

GDPR, wat betekent het voor je KMO?

GDPR ofwel AVG staat staat voor General Data Protection Regulation, oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bedrijven en ook overheidsinstanties moeten zorgen dat ze GDPR in orde zijn. Van uw bedrijf tot de website. Omdat de GDPR impact heeft op zowat iedere kmo, helpt gdprbegeleiding u graag.

Is er een wettelijk kader rond gegevensbescherming?

Iedere onderneming verzameld wel persoonsgegevens. De gegevens bijvoorbeeld op je websiteformulier , e-mailmarketing , ticketsysteem en noem maar op. Om de gegevens goed te beschermen legt Europa verplichtingen op aan bedrijven die gegevens verzamelen en verwerken en geeft het rechten aan natuurlijke personen die hun persoonsgegevens met deze bedrijven delen. Daarom moeten de KMO’S controle hebben over hoe en aan wie hun gegevens evrstrekt wordt.

Is de GDPR NODIG voor mijn bedrijf?

De GDPR ofwel AVG is een officiële Europese wetgeving die van toepassing is op alle organisaties die gegevens van Europese burgers verzamelen en verwerken. Ook indien je een éénmanszaak of vereniging hebt dus.

Wat valt er onder persoonsgegevens?

Alle informatie waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Hieronder vallen onder andere namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, foto’s, klantennummers, IP-adressen, maar ook genetische en biologische gegevens.

Wat als mijn onderneming niet GDPR compliant is?

Je riskeert boetes en sacnties die oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van je omzet. Er zullen controles worden uitgevoerd op iedere onderneming.

Wat houdt de GDPR in?

Veel vvan de GDPR kan je terugvinden in de Belgische Privacywet.
Deze punten zijn zéér belangrijk:

 • Transparantie
 • Verantwoording
 • Dataportabiliteit
 • Privacy by design
 • Databeveiliging

Er bestaat helaas geen standaard stappenplan of checklist die je kan afvinken waarbij je zeker bent dat je gegevensverwerking in overeenstemming met de nieuwe regelgeving is. Je kan altijd gebruik maken van de ISO 27001 Checklist

Wat moet ik ondernemen om ervoor te zorgen dat mijn bedrijf GDPR compliant is?

Gdprbegeleiding heeft een traject opgebouwd met handige richtlijnen om naar gdpr compliancy te streven.

 • Training
 • Privacy audit
 • Opstellen van het dataregister
 • IT audit
 • Controle
 • Communicatie
 • Evaluatie
 • Opvolging

Is jouw kmo klaar voor de GDPR regelgeving?

Plan vandaag nog je GDPR traject om je onderneming klaar te stomen voor de GDPR. Of stel gerust je vraag via ons contactformulier. Bij gdprbegeleiding kennen we de regelgeving zeer goed en hebben we gecertificeerde DPO’s (Data Protection Officers) in het team.

Read more