GDPR WETGEVING VIA DE KMO- PORTEFEUILLE

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation – hierna steeds “GDPR”) vervangt de huidige privacywetgeving (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Read more

Wie betaalt nu eigenlijk de werknemer bij quarantaine?

Wie betaalt nu eigenlijk de werknemer bij quarantaine?
Het is alweer juli, de zomervakanties zijn begonnen. Heel wat mensen maken zich klaar om te gaan reizen tijdens de coronaperiode, maar hoe verstandig is dat? In deze post krijg je de belangrijkste vragen rond vakantie en corona op een rij.

Read more

Wat doen bij controle van de GDPR?

Wat doen bij controle van de GDPR

Bij een controle van de GDPR of AVG moet u zich houden aan de documentatieplicht. Als er bij een controle van de GDPR kan aangetoond worden dat een organisatie zich houdt aan de beginselen voor een correcte gegevensverwerking zoals opgenomen in art. 5 van de privacywet en daardoor ook een optimale beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens kan garanderen, dan zijn alvast de eerste stappen ondernomen.

Wanneer een DPO aanstellen?

Om je organisatie in regel te krijgen met de GDPR, moet je je eerst afvragen of je verplicht bent om een DPO of Data Protection Officer aan te duiden of als het voldoende is om een verantwoordelijke binnen de organisatie aan te duiden die de taken van gegevensverwerking van persoonlijke data voor zijn of haar rekening neemt.

Het aanduiden van een DPO of een Functionaris voor Gegevensbescherming kan een meerwaarde zijn, zelfs al bent u niet verplicht om er één aan te wijzen.

Mocht er iemand binnen de organisatie aangewezen worden die de taken van gegevensbescherming op zich neemt, vermijd dat deze persoon andere taken uitvoert die kunnen leiden tot een belangenconflict.

Eéns er een DPO werd aangeduid, moet je deze melden bij de gegevensbeschermingsautoriteit via het formulier dat je kan downloaden. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel 

Documenten bij een GDPR controle

De GDPR heeft een inspectiedienst die belast is met het onderzoek van klachten en over ernstige aanwijzingen van inbreuken op de GDPR-wetgeving. Deze inspectiedienst wordt geleid door de inspecteur-generaal en wordt ondersteund door een secretariaat.

Welke documenten zijn er nodig bij een GDPR-controle?

Bij een GDPR-controle moet u kunnen aantonen welke persoonsgegevens er verwerkt worden, op welke manier dat deze worden bewaard en hoe de persoonsgegevens vernietigd worden.

Deze zaken moeten opgenomen worden in het verwerkingsregister

Eens het verwerkingsregister werd opgemaakt, moet er een onderscheid gemaakt worden van wie nu de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker is bij de verwerking van de persoonsgegevens. Het kan ook zijn dat er bij bepaalde verwerkingen 2 gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Als er een duidelijk zicht is op de verantwoordelijkheden, dan kunnen de verwerkersovereenkomsten worden opgesteld. Indien uw organisatie gemachtigd werd om gegevens van identiteitskaarten te verwerken, dient u dit te informeren aan de betrokkenen zoals klanten, leveranciers en/of personeel.

Indien er een camera werd geïnstalleerd dient deze ook aangegeven te worden. Deze wet is van toepassing op de bewakingscamera’s, hetgeen betekent dat ze enkel betrekking heeft op de camera’s die worden geïnstalleerd en gebruikt voor het toezicht en de bewaking van plaatsen om misdrijven te voorkomen of vast te stellen.

Bij de controle van de GDPR moet u kunnen aantonen dat er een informatieveiligheidsbeleid wordt gevolgd binnen de organisatie. Vandaar dat een audit volgens de ISO27001– normen wordt aangeraden.

Om het GDPR-dossier te vervolledigen moet men de procedure volgen die wordt voorgeschreven bij een datalek.

GDPR controle op website?

De controle op de verwerking van persoonsgegevens kan gemakkelijk uitgevoerd worden op de website van de organisatie. Niet dat de inspectiedienst alles kan afleiden uit de privacyverklaring, maar er kan wel gecontroleerd worden of de website werd gebouwd volgens privacy-by-design.

Zorg ervoor dat er eerst nagedacht wordt over de optimale beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens alvorens er een verwerking wordt opgestart.

Onderneming laten controleren op GDPR door een DPO?

Neem vrijblijvend contact met ons op of doe de gratis test hier!

Read more

Bij aanbestedingen met de overheid is het verplicht een dpo aan te stellen.

Bij de offerte verklaart de inschrijver dat de informatie correct en volledig is. De overheid stuurt steeds een bijlage waardoor de inschrijver bij een aanbesteding kan aantonen dat hij voldoende technische en organisatorische maatregelen neemt om de persoonsgegevens conform de GDPR of AVG te verwerken.

Read more

GDPR voor psychotherapeuten – psychologen

gdpr voor psychologen

Door de onderstaande stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat u aan de AVG voldoet en het risico op een gegevensinbreuk minimaliseren (zoals onbedoeld verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens). Het is duidelijk dat dergelijke inbreuken potentieel verwoestend zijn voor klanten en het vertrouwen in uw therapeutische relatie kunnen ondermijnen.

Read more

Data Protection Officer – DPO

De rol van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is ervoor te zorgen dat haar organisatie de persoonlijke gegevens van haar personeel, klanten, providers of andere personen (ook wel betrokkenen genoemd ) verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming. In de EU-instellingen en -organen verplicht de toepasselijke verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2018/1725) hen elk een DPO aan te wijzen. Verordening (EU) 2016/679 , die sommige organisaties in EU-landen verplicht om een ​​DPO te benoemen, is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Read more

GDPR in de zorgsector

gdpr in de zorgsector

Elke onderneming houdt heel wat gegevens bij of het nu gaat om eenmanszaken , multinationals of zorgberoepen, zoals artsen en verpleegkundigen. De zorgberoepen zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim. Zo kunnen hen geen gegevens van hun patiënten doorgeven. De patiënten moeten in volle openheid kunnen spreken met hun arts / psycholoog. Het wordt beschouwd als een essentiële waarde in de gezondheidszorg.

Read more

Datalek in de zorgsector via wachtwoord 123456

Zorghuizen maken soms gebruik van een gps-systeem voor het opsporen en volgen van hun bewoners, maar zien niet altijd het gevaar van datalekken.

Onbevoegden kunnen op die manier de persoonsgegevens en/of gedragingen van patiënten volgen.

Daarom dat men in de GDPR spreekt van “technische – en organisatorische beveiliging.”

Read more

Ziekenfondsen verspreiden uw medische data, ook als u dat niet wil

De vlaamse ziekenfonds neemt het niet zo nauw met de privacywetgeving. Zo blijkt het bij een onderzoek van de VRT NWS. 4 op 5 mutualiteiten delen de informatie van de klant over uw surfgedrag aan marketeers. Zo kan de marketeer een profiel van u opbouwen. De ziekenfondsen zijn hier totaal niet transparant over, wat in strijd is met de Europese privacywetten. Adverteerders weten precies wanneer u informatie opzoekt over bijvoorbeeld uw mentale gezondheid. Ze gebruiken deze informatie vervolgens om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en uw gedrag te beïnvloeden.

Stel u voor dat u zich al een tijdje somber voelt. U zoekt via Google naar informatie en komt terecht op de website van een ziekenfonds. Daar leest u meer over de symptomen die u heeft – misschien kunt u wel een online testje invullen om te zien of u lijdt aan een medische aandoening.

Ondertussen krijgen adverteerders via het ziekenfonds toegang tot uw surfgedrag. Ze plaatsen cookies, kleine tekstbestandjes, op uw computer of telefoon. Die cookies kunnen u herkennen en u gaan volgen op het internet.

Lees meer in dit artikel

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/vlaamse-ziekenfondsen-verspreiden-uw-medische-gegevens-ook-al/

Read more

Een disclaimer gebruiken op uw website

Er zijn veel websites die een disclaimer bevatten. Maar wat is een disclaimer? Waarom heb je dit nodig? Is dit verplicht ? Wanneer moet u een disclaimer hebben ?

Read more