GDPR

Begeleiding

GDPR

Vanuit onze expertise in diverse vak gebieden (IT security, wetgeving en databeheer) werd er samen met 3 partijen een gepersonaliseerd traject uitgewerkt waarmee we ondernemingen begeleiden in de juiste richting van GDPR-Compliancy.

Deze begeleiding kent een traject van 3 tot 6 weken en wordt jaarlijks opgevolgd. Informatie “leeft” waardoor een jaarlijkse controle en/of aanpassing een must wordt.

De persoonsgegevens die wij na een audit aantreffen in uw interne en externe datastromen (personeelsbestand, IT, marketing en eventuele partners) worden kritisch bekeken. Indien nodig grondig herzien en volgens de nieuwe privacy normen geoptimaliseerd. Verder wordt ook gekeken naar afgesloten contracten (personeel,klanten,leveranciers,onderaannemers) en worden de registers opgesteld voor het bepalen van de grondslag en de toelaatbaarheid voor het verkrijgen,verwerken en bijhouden van deze gegevens.

Stap 1: analyse van de huidige situatie van uw bedrijf. Enkele punten die wij aanhalen.

 • Technische audit
 • key-users / afdelingen
 • Processen in kaart brengen
 • Brand, waterschade, klimaat
 • Stroomvoorziening
 • Detectie veiligheidsinbreuken
 • Bescherming tegen malware
 • Veiligheid op netwerk niveau
 • Back-ups en beveiliging
 • Toegang op afstand
 • Gegevens op mobiele dragers
 • Incident- en continuïteitsbeheer

Stap 2: Het ontwikkelen van een privacy plan

 • Maken een analyse van de gevonden data (toegang voor administrators)
 • Stellen oplossing voor die we samen aanpakken

Stap3 : Uitrollen binnen de organisatie.

 • Opstellen van nodige registers
 • Informeren medewerkers / werknemers (fysieke toegangsbeveiliging)

Stap4 :Controle & opvolging

 • Na het maken van het GDPR handboek volgt een regelmatige opvolging ( 2/6/8/12 weken)
 • Jaarlijkse een technische IT audit
 • Jaarlijks overleg privacy beleid
gdprbegeleiding

CONTACTINFORMATIE

Emailadres:

[email protected]

Tel:

+32 479 298900 | Danny Baerts

+32 473 47 65 76 | Dario Pulice-Cavaliere

Adressen

Av. Louise 283/25 | B-1050 Brussels

Mombeekdreef 55 | 3500 Hasselt

Gallestraat 20 3650 Dilsen-Stokkem

Aanvraag